Userpanel
Server Statistics
8324 Accounts
11275 Characters
151 Guilds
17 Players Online
61 Players Online 24h
0 Offline Shops
Ranking
1. Blakie 105 Chunjo
2. Akim 105 Jinno
3. PaGu 103 Jinno
4. PaGa 101 Jinno
5. Sictir 100 Jinno

Acest document conține Acordul privind Termenii și condițiile (denumit în continuare „ToS” și „Acord”) pentru vizita și statul dvs. pe Metin2NB. Acest Acord se aplică, în general, pe Metin2NB, precum și utilizării tuturor serviciilor sale.1. Scopul şi obiectul Termenilor şi Condiţiilor de Utilizare

1.1 Acești Termeni și Condiții de Utilizare ("Termeni și condiții de utilizare") reglementează utilizarea jocurilor online și alte servicii, cum ar fi forumuri și sisteme de suport furnizate de către Metin2NewBattle1.2 Metin2NewBattle furnizează servicile Metin2NewBattle pentru uzul exclusiv al utilizatorilor. Serviciile Metin2NewBattle pot fi folosite fie sub forma de jocuri gratuite online1.3 Metin2NewBattle este îndreptățită să întrerupă funcționarea serviciilor Metin2NewBattle fără notificare prealabilă în cazul în care există motive tehnice de urgenţă sau din cauza lucrărilor de întreținere necesare. În toate celelalte cazuri, un preaviz rezonabil, va fi asigurat prin mijloace adecvate.1.4 Serviciile Metin2NewBattle pot fi utilizate numai în versiunea curent valabilă.1.5 Serviciile Metin2NewBattle sunt destinate exclusiv pentru scopuri de divertisment ale consumatorilor. Este interzisă utilizarea lor în scopul de a face un profit în materie de bani. Excepții de la aceasta necesită în mod expres, acordul prealabil scris al Metin2NewBattle.1.6 Utilizatorul este responsabil pentru menţinerea la ultima versiune și caracterul adecvat al software-ului și hardware-ul utilizat, în special în scopul de a folosi orice versiuni noi sau alte actualizări ale serviciilor Metin2NewBattle.1.7 Serviciile Metin2NewBattle sunt supuse normelor aplicabile jocurilor sau normelor de utilizare ("Regulile")- în cazul în care există, prin care drepturilor de posesie și proprietate ale Metin2NewBattle sunt prezentate în detaliu. Dacă există contradicții între Termenii și Condițiile de utilizare și Regulament, acești Termeni și Condiții prevalează, cu excepția cazurilor specifice în care se acordă prioritate regulilor.1.8 Regulile si condițiile standard contrarii ale utilizatorului nu se vor aplica.2. Dispoziții generale cu privire la încheierea contractului.

2.1 În scopul de a utiliza serviciile Metin2NewBattle utilizatorul trebuie să fie înregistrat. Acest lucru nu se aplică în cazurile în care se face o excepție de la cerința de înregistrare. Utilizatorul trebuie să fie întotdeauna înregistrat, în scopul de a salva un joc.2.2 Utilizatorii trebuie să fie persoane fizice individuale (grupurile, familiile, partenerii de viață, etc sunt interzise). Înregistrarea trebuie să fie completată personal. Înregistrarea prin terțe părți nu este permisă.2.3 Minorii au voie să folosească serviciile Metin2NewBattle numai în cazul în care tutorele legal relevant a fost de acord și în cazul în care utilizatorul a atins vârsta minimă indicată în rating-ul de vârstă relevant.2.4 În timpul procesului de înregistrare utilizatorului i se cere să introducă anumite date, cum ar fi un nume de jucător și o adresă de e-mail înregistrată pe numele lui. Utilizatorul nu are dreptul de a i se atribui un nume anumit de jucător. Numele jucătorului nu poate încălca nici un drept al unei terțe părți sau reglementările legale relevante și nici nu pot ofensa decența publică. Utilizatorul este responsabil în mod expres în acest sens. Nu este, de asemenea, permis de a utiliza un e-mail sau adresa de internet ca nume de jucător. Informațiile furnizate de către utilizator în momentul înregistrării trebuie să fie pe deplin veridice și complete. Utilizatorul este obligat să actualizeze în permanență informațiile furnizate la înregistrare. În cazul în care este necesar pentru executarea contractului de licență, Metin2NewBattle are dreptul de a solicita dovada relevantă de identitate care va fi ștearsă imediat după verificare.2.5 Prin introducerea datelor cerute pe una din paginile de internet ale Metin2NewBattle, utilizatorul prezintă o ofertă de a încheia acordul de licență reglementat aici. Metin2NewBattle acceptă oferta prin activarea contului de utilizator.2.6 Nu există nici un drept la înregistrare sau de activare.2.7 Odată ce înregistrarea a fost finalizată cu succes, utilizatorul creează un cont de utilizator pe care îl poate administra în mod independent. Utilizatorul poate crea un cont pe portalul Metin2NewBattle sau pe site-ul relevant al Metin2NewBattle. Dacă nu se indică altfel în momentul creării contului de utilizator, contul de utilizator creat pe o pagină de joc on-line este destinat exclusiv pentru acest joc on-line, pe pagina pe care a fost creat contul; el nu poate fi folosit pentru alte jocuri online. Metin2NewBattle își rezervă dreptul de a implementa aranjamentele tehnice (de exemplu, sub forma unui portal) pentru a permite conturilor de utilizator de a fi utilizate simultan pentru mai multe servicii ale Metin2NewBattle.2.8 Contul de utilizator nu pot fi transferat sau pus la dispoziția altor părți fără consimțământul Metin2NewBattle.

3. Atribuțiile generale ale utilizatorului

3.1 Date de logare, nume de utilizator, parole3.1.1 Utilizatorul este obligat să păstreze secretul datelor de logare în orice moment. În special, utilizatorul este obligat să folosească datele de logare doar în cadrul serviciilor Metin2NewBattle și de a se proteja împotriva accesului neautorizat al terților.3.1.2 "Date de logare" înseamnă datele de acces personale ale utilizatorului folosite pentru a se autentifica și pentru a împiedica orice utilizare de către terți neautorizați. Parola nu poate fi identică cu numele de jucător și trebuie să conțină cel puțin opt caractere, compusă dintr-o combinație de cifre și litere.3.1.3 În cazul în care utilizatorul are motive să suspecteze că o terță parte are sau ar fi putut obține utilizarea neautorizată a acestor date, el trebuie să informeze prompt Metin2NewBattle și să modifice datele sale sau să ceară ca acestea să fie schimbate de către Metin2NewBattle . În plus, Metin2NewBattle, are dreptul de a bloca temporar accesul utilizatorului într-un asemenea caz, sau în cazul în care Metin2NewBattle are un indiciu că datele sunt utilizate în mod abuziv. Utilizatorului i se va permite din nou utilizarea dacă suspiciunea de abuz s-a dovedit a fi nefondată.3.1.4 Cu excepția cazului în care este permis de regulament, utilizatorul nu are dreptul în nici un caz să utilizeze datele de logare ale altui utilizator.3.2 Utilizarea serviciilor Metin2NewBattle3.2.1 Cu excepția cazului în care este permis în mod expres de către Metin2NewBattle, utilizatorul nu are dreptul de a modifica, reproduce sau difuza public serviciile sau conținutul pus la dispoziție de către Metin2NewBattle. Reproducerea este permisă numai în cazul în care acest lucru este necesar din punct de vedere tehnic, în scopul de a utiliza serviciile Metin2NewBattle.3.2.2 Termenul "Conținut" include toate datele, imagini, texte, grafice, piese muzicale, sunete, secvențe audio, video, programe sau cod software precum și orice alte informații furnizate de către Metin2NewBattle. Termenul "Conținut" este în mod specific, de asemenea, înțeles ca incluzând toate ofertele de servicii puse la dispoziție pentru descărcare.3.2.3 Utilizatorul are obligația să se abțină de la orice lucru care ar putea pune în pericol sau interfera cu serviciile Metin2NewBattle și el nu are voie să acceseze datele pentru care nu are dreptul la acces.3.2.4 Utilizatorul nu are dreptul la publicarea conținutului în domeniul de aplicare a serviciilor Metin2NewBattle.3.2.5 Nu este permisă folosirea serviciilor Metin2NewBattle prin intermediul serviciilor de anonimizare sau cu alte mijloace similare capabile de a suprima sau a ascunde adresa IP reala sau originea utilizatorului.3.3 Utilizarea programelor clientMetin2NewBattle acordă utilizatorului, în ceea ce privește serviciile care necesită instalarea prealabilă a software-ului client, pentru a permite utilizarea lor, dreptul (obișnuit) non-exclusiv, limitat la durata acordului de licență, pentru a instala și de a folosi clientul software. Utilizatorului îi este permisă numai reproducerea software-ului client, în măsura în care acest lucru este necesar pentru utilizarea conformă cu contract a software-ului. Toate formele de utilizare comercială a software-ului sunt interzise. Orice modificare a software-ului client sau retroversiune a codului de program furnizat în alte forme de cod (decompilare), precum și orice alte forme de inginerie inversă a diferitelor faze de producție de

software sunt interzise în măsura în care acestea nu sunt necesare pentru a obține informațiile necesare pentru a stabili interoperabilitatea software-ului client cu alte programe, iar în cazul în care stabilirea de interoperabilitate nu poate fi altfel cerută în special de la Metin2NewBattle și datele relevante nu sunt utilizate în alt scop decât stabilirea de interoperabilitate și aceste acțiuni sunt efectuate numai de către utilizator.4. Condiții speciale pentru utilizarea jocurilor online

4.1 Cu excepția cazului în care Regulamentul permite excepții, utilizatorul poate participa la fiecare rundă de joc on-line (de exemplu lume, univers, etc), folosind doar un singur cont de utilizator.4.2 Utilizatorului îi este interzis de a manipula în orice fel jocul on-line. Utilizatorul nu are dreptul, în special, de a folosi orice măsuri, mecanisme sau software care ar putea interfera cu funcțiile jocului sau cu modul lui de desfășurare. Sunt interzise orice actiuni ale Utilizatorului care ar putea duce la încărcarea excesivă sau nerezonabilă a capacităților tehnice. Utilizitaroului nu îi este permis să să blocheze, suprascrie sau modifice conținutul generat de Metin2NewBattle sau să interfereze în alt mod cu jocul on-line.4.3 În plus, utilizatorului îi este interzis să ruleze jocul online pe alte programe decât browserul de internet sau programul client. Acest lucru se referă în special la boți sau alte instrumente care sunt concepute pentru a înlocui sau mări performanța interfeței web. Este, de asemenea, interzisă utilizarea de script-uri și programe care dau utilizatorului un avantaj față de ceilalți jucători. Aceasta include, de asemenea, funcții de auto-refresh și alte mecanisme integrate ale browser-ului de internet în măsura în care acestea se referă la procese automatizate. Logarea este permisă numai prin intermediul serviciilor și paginilor Metin2NewBattle.Utilizatorul nu are voie în nici o circumstanță

a) să creeze și să utilizeze cheat-uri, moduri, hacks sau orice alt software care alterează experiența de joc

b) să folosească software-ul care facilitează "data mining", sau altfel face capturi sau colectează informații în legătură cu jocurile on-line,

c) să cumpere sau să vândă articole virtuale care provin de la serviciile Metin2NewBattle sau de la terți în schimbul unor mijloace reale de plată, și nu poate face schimb de aceste bunuri sau să încerce de a negocia oricare dintre operațiunile menționate mai sus, cu excepția cazului în care acest lucru este permis în fiecare caz specific.Aceasta include, de asemenea, toate acțiunile echivalente activităților interzise menționate mai sus.

5. Condiții speciale de utilizare a mijloacelor de comunicare (în special forum de discuții, chat, funcțiile de blog și comentarii)5.1 Metin2NewBattle poate furniza utilizatorului diverse facilități de comunicare pentru propriul conținut și contribuții, pe care utilizatorul poate să le folosească în termenii disponibilității relevante. Metin2NewBattle numai în acest sens oferă facilitățile tehnice pentru schimbul de informații. Nu există nici un drept la furnizarea unor asemenea facilități de comunicare.5.2 Utilizatorului îi este interzis de a publica sau difuza conținut (de exemplu, imagini, clipuri video, link-uri, nume, texte), în cadrul serviciilor Metin2NewBattle, în cazul în care acest lucru:

a) Violează o lege aplicabilă sau nu este etic;

b) încalcă mărci comerciale, brevete, drepturi de autor, alte drepturi de proprietate industrială, secrete de afaceri sau alte drepturi ale terților;

c) este obscen, rasist, glorifică violența, este pornografic sau care poate corupe tineri sau pune în pericol ori afecta dezvoltarea copiilor și a tinerilor;

d) este jignitor, reperzintă hărțuire, e calomniator în caracter sau aduce atingere în alt mod drepturilor personale ale unui individ;

e) conține scrisori in lant sau scheme piramidale;

f) creează falsa impresie de a fi furnizate de către sau sprijinite de Metin2NewBattle;

g) conține datele personale ale unor terțe părți care nu au consimțit la includerea acestora;

h) are un caracter comercial, în special având un efect de publicitate.5.3 Utilizatorul are obligația de a alege formularea adecvată și să nu difuzeze comunicări cu conținut politic sau religios sau conținut cu referințe sexuale.5.4 Metin2NewBattle nu pretinde nici o proprietate la continutul furnizat de către utilizatori. Cu toate acestea, utilizatorul acorda Metin2NewBattle dreptul permanent, irevocabil și non-exclusiv la utilizarea conținutului și contribuțiilor făcute de el în sfera de aplicare a serviciilor Metin2NewBattle. Metin2NewBattle indică faptul că conținutul introdus este în cel mai bun caz, obiectul unor controale active de eșantionare, dar acest lucru nu este o metodă de monitorizare fără greșală. În plus, utilizatorul are posibilitatea de raportare către Metin2NewBattle a conținutului care este posibil ilegal. Metin2NewBattle va răspunde prompt și în măsura în care este necesar, se va edita sau șterge conținutul raportat.

6. Consecințele nerespectării obligațiilor

6.1 Dacă Metin2NewBattle are obiecții privind un anumit conținut, utilizatorul trebuie să-l elimine imediat.Metin2NewBattle își rezervă dreptul de a elimina ea însăși acel conținut.6.2 Fără a aduce atingere celorlalte drepturi legale, cu ajutorul puterii sale de decizie Metin2NewBattle poate întreprinde una sau mai multe dintre următoarele măsuri în cazul în care există circumstanțe reale care indică fără îndoială că un utilizator a încălcat acești Termeni și condiții de utilizare sau condițiile suplimentare aplicabile relevante și Reguli, cu excepția cazului în care utilizatorul nu este responsabil pentru încălcarea produsă:

a) să modifice sau să șteargă conținut,

b) emite o avertizare pentru utilizatorul respectiv,

c) anunță în jocul on-line relevant abaterea și dezvăluie numele jucătorului,

d) blochează temporar contul de utilizator și

e) exclude utilizatorul relevant, inclusiv pentru cazurile viitoare.6.3 Odată ce un utilizator a fost exclus, acesta nu poate înregistra un nou cont de utilizator, fără acordul prealabil al Metin2NewBattle.

7. Disclaimer

7.1 Metin2NewBattle răspunde în conformitate cu prevederile legale pentru daune / pierderi suferite de către utilizator și provocate în mod deliberat sau prin neglijență gravă de Metin2NewBattle.7.2 Răspunderea Metin2NewBattle în ceea ce privește datele și / sau programele pierdute din cauza neglijenței simple a Metin2NewBattle se limitează la costurile de recuperare tipice care ar fi fost susținute de către utilizator dacă ar fi pus el în aplicare o recuperare de date și care sunt măsuri rezonabile, având în vedere toate circumstanțele.7.3 Dispozițiile prevăzute în sub-paragrafe de mai sus, se aplică de asemenea în mod corespunzător obligației de a compensa cheltuielile inutile7.4 Metin2NewBattle nu este răspunzătoare pentru orice costuri suportate de utilizator în afară de serviciile oferite în mod explicit de către Metin2NewBattle. Acest lucru este valabil în special pentru costurile suportate ca urmare a transferului de date către și de la aparatul terminal al utilizatorului, precum și pentru orice costuri suportate de către utilizator în utilizarea sistemelor de plăți.7.5 Orice formă de răspundere strictă este exclusă în ceea ce privește defecțiuni în furnizarea de servicii ale Metin2NewBattle existente la începutul furnizării de servicii; adică Metin2NewBattle este responsabilă doar în măsura în care Metin2NewBattle este responsabil pentru aceasta.

8. Durata contractului; ștergerea conturilor de utilizator

8.1 Dacă nu se prevede altfel în mod explicit în timpul procedurii de înregistrare, acordul pentru utilizarea serviciilor Metin2NewBattle se încheie pentru o perioadă nedeterminată.8.2 Metin2NewBattle este autorizată pentru a șterge contul de utilizator în cazul în care există motive care justifică acest lucru. Mai mult decât atât, Metin2NewBattle are dreptul la propria discreție pentru a șterge conturile de utilizator la finalul acordului.

9. Modificări ale acestor Termeni și Condiții de utilizare, Diverse, Comunicare, Clauza de severitate

9.1 Metin2NewBattle își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni și Condiții de utilizare. Metin2NewBattle va notifica utilizatorul prin e-mail cu privire la condițiile modificate cu cel puțin patru săptămâni înainte de intrarea în vigoare a acestora și va informa utilizatorul de aplicabilitatea propusă de aceste noi Termeni și condiții de utilizare, precum și dreptul utilizatorului de a se opune la aplicabilitatea lor. În cazul în care utilizatorul nu are obiecții la aplicabilitatea noilor Termenii și Condiții de utilizare în această perioadă sau în cazul în care se conectează din nou la serviciile Metin2NewBattle după ce Termenii și Condițiile de utilizare modificate au intrat în vigoare, aceste condiții astfel modificate vor fi considerate acceptate.9.2 Metin2NewBattle, de regulă, va comunica cu utilizatorul prin discord - dacă nu s-a prevăzut altfel în cadrul acestor Termeni și condiții de utilizare. În cazul în care utilizatorul contactează Metin2NewBattle, el trebuie să precizeze la care cont de utilizator, el se referă. Metin2NewBattle pune la dispoziția utilizatorului, cu un sistem de suport pentru probleme de suport. Metin2NewBattle are dreptul de a instrui utilizatorul de a comunica exclusiv prin intermediul sistemului de suport cu privire la probleme de suport.9.4 Dacă oricare dintre prevederile individuale ale acestor Termeni și condiții de utilizare se dovedește a fi inaplicabilă, celelalte prevederi rămân aplicabile. Prevederea inaplicabilă se înlocuiește cu dispoziții legale relevante.Metin2NB - Network este owner al jocului Metin2NewBattle